PDA

View Full Version : có nguồn cung cấp xe nopp từ cam


minh_tan022080
01-16-2010, 12:36 PM
hiện có nguồn cung cấp xe nopp (nopaper) từ cam về. AE có nhu cầu xin liên hệ minh_tan022080@yahoo.com
chú ư dùm: có nguồn cung chứ ko có sẵn xe để xem, nhận ship hàng toàn quốc nha AE.